• i-sq-home-slider-1
Top-Left
Bottom-Left
Top-Right
Bottom-Right

I-Square 最新消息

 • bourd
  題目:【記憶學:技巧.速度.效率】 好多家長都會問:「點解小朋友會喺學習上遇到困難?」 原因可能有好多,但係利用記憶學嘅 äº†è§£æ›´å¤š...
 • 832-312-1585
  今日下晝 5:30 新城財經台會播出I-Square education 創辦人 - 伯樂媽媽李羅詠逑女士喺「傑青新一代 678-702-8542...

伯樂媽媽的話

 • 3052442918
  【電子遊戲=差?】🙅🏻‍♀️❓ 喺以前嘅文章我曾經分享過電子遊戲對小朋友嘅影響,例如睡眠質素,腦部發育,專注力,社交能力 äº†è§£æ›´å¤š...
 • 7879255491
  學英文可能對好多人都好難,尤其係喺唔同嘅文化同埋缺乏語言環境之下,學英文就難上加難,但其實亦都有啲方法可以輕輕鬆鬆咁樣去 äº†è§£æ›´å¤š...

Dr. I.

8285956309

最新動向

 • 405-859-2232
   dormered
  題目:【記憶學:技巧.速度.效率】 好多家長都會問:「點解小朋友會喺學習上遇到困難?」 原因可能有好多,但係利用記憶學嘅 äº†è§£æ›´å¤š...
 • 【伯樂媽媽 x 新城電台:青姐朋友圈】
   (816) 496-7274
  今日下晝 5:30 新城財經台會播出I-Square education 創辦人 - 伯樂媽媽李羅詠逑女士喺「傑青新一代 (702) 942-8205...
 • 8173937600
   æ²’有評論
  今日 10 月 1 號國慶假期,大家多咗日假會去玩定係留喺屋企養足精神聽日繼續努力呢?去邊度都好,最緊要係一家人開開心心 ochraceous...
7652005586

標韱

 

dopa