Een goed idee!
...en nu? Een project?


“Hoe maak je er een succes van?”

Anders...

Als de antwoorden op deze vragen duidelijk zijn voor je, dan is deze site niet waar je zijn moet...

6266605338

Geen Projectmanagement...

Deze site gaat niet over projectmanagement. Deze site helpt je een antwoord te vinden op de vraag of jouw idee een project is; of het project kan starten en onder welke condities het project gestart kan worden.
Onder "Practices" wordt in korte stukjes tekst de verschillende aspecten benoemd. In de "Blog" worden alle onderdelen in hun context gezet en toegelicht.

8439777768