O KANCELARII

obszar praktyki

KONTAKT

PL/EN

JOANNA CHICIAK

ADWOKAT

O Kancelarii

Kancelaria adwokacka prowadzona przez mecenas Joannę Chiciak oferuje kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom.

Wachlarz świadczonych usług przez naszą Kancelarię jest szeroki. Oferujemy pomoc prawną w obszarze prawa karnego, rodzinnego, handlowego, gospodarczego cywilnego, prawa pracy administracyjnego i innych.

 

Prowadzimy sprawy, sporządzamy projekty pism i opinii prawnych, udzielamy porad prawnych. Przyjmujemy sprawy na każdym etapie postępowania i staramy się doprowadzić każde postępowanie do uzyskania prawomocnego orzeczenia.

W swojej pracy kierujemy się zasadami etyki zawodowej. Wartości, które przyświecają nam na co dzień, to przejrzystość, rzetelność i poufność. Zawsze jasno określamy warunki współpracy, na bieżąco informujemy też naszych Klientów o postępach w sprawie, zachowujemy dyskrecję.

obszar praktyki

Kancelaria adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną przedsiębiorcom i konsumentom na terenie kraju.

Prowadzimy od wielu lat wszechstronna obsługę prawną przedsiębiorców, począwszy od ich rejestracji aż po ich likwidacje. Obsługa prawna obejmuje w szczególności bieżącą obsługę przedsiębiorcy w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, pracy i administracyjnego.

Reprezentujemy również takich Klientów przed sądami oraz organami administracji państwowej i samorządowej, a także podczas negocjacji i mediacji. Obsługa prawna osób fizycznych koncentruje się na prawie karnym, cywilnym, pracy i rodzinnym.

Świadczymy również obsługę prawną osobom prawnym takim jak stowarzyszenia oraz fundacje, a ponadto jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

Obsługa prawna przedsiębiorców i innych podmiotów przejawia się głównie w sporządzaniu projektów umów i innych aktów prawnych oraz weryfikowaniu umów dostarczonych przez Klienta, a ponadto w sporządzaniu opinii prawnych i udzielaniu porad prawnych.

Reprezentujemy naszych Klientów, którzy są oskarżonymi i podejrzanymi w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego, a także wykonawczego np. w sprawach

o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności jak i dotyczących warunkowego przedterminowego zwolnienia czy przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności.

 

Reprezentujemy Państwa przed sądami i innymi organami jako profesjonalni pełnomocnicy.

Obsługa prawna jest realizowana profesjonalnie z zachowaniem wysokiej staranności zawodowej i może mieć charakter zarówno stały jak i jednostkowy, w tym polegający na udzielaniu porad prawnych.

Klient jest na bieżąco informowany o stanie przyjętej sprawy.

 

 

Sprawy karne:

 

Kancelaria nasza oferuje fachową pomoc prawną w obszarze prawa karnego. Pomoc prawna, której udzielamy obejmuje pełną obronę praw na wszystkich etapach postępowania karnego, w postępowaniu przygotowawczym, a także w postępowaniu przed sądem, jak również w postępowaniu karnym wykonawczym związanym z wykonaniem kary.

 

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną  zarówno oskarżonym, jak i pokrzywdzonym przestępstwem. Reprezentując daną osobę w postępowaniu sądowym zawsze dbamy o ustalenie i przedstawienie Sądowi wszystkich okoliczności wpływających na korzystne rozstrzygnięcie dla naszego klienta. Dbamy o to aby sprawca poniósł zasłużoną karę a także aby szkoda wyrządzona naszemu klientowi została naprawiona w maksymalnej wysokości.

 

Rozumiejąc stres i sytuację w jakiej mogli się Państwo znaleźć zapewniamy naszym klientom stały kontakt i gotowość pomocy prawnej w każdej sytuacji, między innymi obecność w trakcie czynności policyjnych i procesowych.

 

Sprawy karne i wiążące się z nimi postępowanie nie należą do rzeczy prostych, dlatego dbamy o ochronę interesów naszych klientów.

Uczestniczymy w przesłuchaniach, zadając  pytania i podważając dowody, skarżymy decyzje procesowe. Prowadzenie procesu konsultujemy i uzgadniamy z naszymi klientami dla dobra ich sprawy.

 

Kancelaria zapewnia i gwarantuje profesjonalizm dyspozycyjność i wysoką jakość usług.

 

Sprawy Cywilne:

 

Świadczymy usługi prawne dla osób fizycznych i firm w pełnym zakresie:

 

•   sprawy rodzinne: rozwody. separacje, alimenty, władza rodzicielska

•   sprawy spadkowe: testamenty, darowizny, zachowki, dział spadku

•   sprawy majątkowe: podział majątku, zniesienie współwłasności, zasiedzenia

•   mieszkaniowe: komunale, spółdzielcze, własnościowe, umowy deweloperskie

 

Naszą specjalnością jest także kompleksowa bieżąca obsługa prawna firm, w szczególności obsługa spółek prawa handlowego. Kancelaria naszym klientom stara się zagwarantować pełny zakres usług prawnych, oferuje bieżące wyczerpujące porady prawne, konsultacje oraz  negocjacje.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

 

Obsługa Firm:

 

Prowadzimy obsługę prawną firm, zapewniamy bezpieczeństwo prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zawieranych transakcji. Wypracowane przez nas standardy działania w zakresie prawa gospodarczego, pozwalają na świadczenie najwyższej jakości kompleksowych usług prawnych uwzględniających indywidualne potrzeby każdego Klienta – zarówno dużych podmiotów gospodarczych jak i mniejszych firm. Poszukujemy skutecznych rozwiązań problemów prawnych, identyfikujemy zagrożenia prawne, które mogą powstać w  przyszłości.

W ramach usług świadczenia obsługi prawnej firm  zapewnimy:

 

• doradztwo prawne,

• reprezentację przed sądami oraz organami administracji,

• przygotowanie, analizę, negocjacje zawieranych umów,

• udział w posiedzeniach organów spółek,

• windykacje należności,

• rozwiązywanie problemów pracodawcy z zakresu prawa pracy,

• opracowanie regulaminów wewnątrzzakładowych.

 

Kancelaria prawna Adwokat Joanna Chiciak to profesjonalne doradztwo i obsługa dla klientów biznesowych – firm, spółek oraz osób fizycznych. Dla młodych przedsiębiorców mamy bardzo korzystne warunki stałej obsługi prawnej.

 

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 

Prowadzimy obsługę prawną spraw związanych z prawem rodzinnym. Jest to obszar prawa, obejmujący zagadnienia dotyczące przede wszystkim: spraw spadkowych, darowizn, spraw rozwodowych, ubezwłasnowolnienia, ustanawiania alimentów, spraw dotyczących dzieci i opieki nad nimi, praw osób starszych, a także kwestii związanych z pomocą społeczną. Prowadzimy sprawy związane z ustaleniem ojcostwa, odebraniem lub ograniczeniem praw rodzicielskich, pomagamy w określeniu prawa do spotkań z dziećmi w przypadku rozwodu i wiele innych.

 

Administracyjne:

 

Kancelaria zapewnia swoim klientom pomoc w postępowaniach od ich przedprocesowych etapów (wezwania do zapłaty, wsparcie merytoryczne i prawne podczas negocjacji, próby ugodowe), samych postępowaniach przed sądami, zarówno powszechnymi, administracyjnymi jak i dyscyplinarnymi.

Jako że uzyskanie wyroku sądowego jest często najprostszym elementem procesu odzyskiwania należności, Kancelaria wspomaga również skuteczną egzekucję takich wyroków.

 

Wynagrodzenie:

 

Opłaty za czynności adwokackie ustalane są każdorazowo indywidualnie z klientem, w zależności od rodzaju, etapu oraz stopnia skomplikowania sprawy. W razie powierzenia nam sprawy do całkowitego prowadzenia, pierwsza wizyta i wstępna porada prawna są bezpłatne.

 

 

Przydatny Link:      803-416-7512

KONTAKT

ADRES

 

ul. Mokotowska 8 Lok. M 2

00-641 Warszawa

kom: +48 786 04 04 06

tel/fax: +48 (22) 251 35 45

NIP  912 146 78 13

sekretariat@adwokatchiciak.pl

Napisz do nas

 

 

 

Copyright © 2016 Adwokat Joanna Chiciak.

All rights reserved.

LUMI

design