00000121 HP LaserJet 3055   153.19.78.107 0000029d
Kliknij logo Hewlett-Packard, aby otworzyć nowe okno przeglądarki, co spowoduje przeniesienie do zewnętrznej witryny HP.com w sieci Web.

HP LaserJet 3055

Wkłady atramentowe
0000016d
głupia drukarka sie popsuła   153.19.78.107
000001f4

Stan urządzenia

000001f4

Stan urządzenia

 
Stan: GOTOWE PRZEKAZYW
000001e7 19/11/18   02:46